PLYNOVODY
Slovak English

Naša spoločnosť sa zaoberá:

 

  • Prekládkou vonkajších plynových rozvodov NTL a STL s prevádzkovým tlakom 2,0 - 400 kPa vrátane vypracovania projektovej dokumentácie,
    zhotovením palivovej základne pre prevádzkovateľa sietí a odsúhlasenie danej dokumentácie príslušnými inštitúciami.
  • Kompletné zhotovenie nových plynovodných sietí a odsúhlasenia prevádzkovateľom.
  • Vyhotoveným OS - OP Plynových a tlakových zariadení.
  • Vypracovaniím technologických postupov - zabezpečenie technológa zvárania pre plasty kontrola zvarov oceľ - plast.
  • Realizáciami delenej chráničky na VTL plynovodoch rôznych priemerov.

 


 

 
 

VODOVODY

VODOVODY

PLYNOVODY

PLYNOVODY

KANALIZÁCIE

KANALIZÁCIE

POZEMNÉ STAVBY

POZEMNÉ STAVBY

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

created by: Marek Sarvas