VODOVODY
Slovak English

Náplňou spoločnosti je výstavba nových vodovodných sietí všetkých priemerov, rekonštrukcia  sietí a výstavba retenčných nádrží, vodojemov, úpravní vody, čerpacích staníc.


Realizujeme: kompletnú realizáciu diela, poradenskú činnosť a návrh riešenia, obchodno-technickú prípravu, dodávku stavebnej časti, dodávku požadovaných technológií. Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov.

 


 

Test obrázok
 
 

VODOVODY

VODOVODY

PLYNOVODY

PLYNOVODY

KANALIZÁCIE

KANALIZÁCIE

POZEMNÉ STAVBY

POZEMNÉ STAVBY

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

created by: Marek Sarvas